top of page

הסוֹפר והסוּפּר

לכל חבריי הכותבים ולכל קוני הספרים – מומלץ לקרוא היום בדף הראשון ב"גלריה" –הארץ את הכתבה סוֹפר סתם. ניקדתי עבורכם בחולם מלא על מנת שלא תהיה כאן הטעייה ששוק הספרים הוא סתם סופרמרקט! מאחורי הכתבה של מיה סלע תחקיר ראוי ותוכלו ללמוד ממנה רבות. חוק הספרים יכנס לתוקפו ב6 לפברואר. פסקה אחת מהכתבה אביא: "וייתכן וזוהי שעתה הגדולה של השירה העברית"

הקטע הנ"ל מופיע בפייסבוק כחלק מ'פוסט' קצר שהכנסתי הבוקר. המלה 'פוסט' והמלה 'קיר' עבור הפייסבוק האישי שלי מקוממות אותי. עוד ביטויים שחלקם בעברית וחלקם בלועזית המופיעים ככתמים בולטים בשפתנו היפה ויחייבו אותי יותר ויותר להזדקק לחידושי האקדמיה ללשון.

הכתבה בגלריה הבוקר, מסייעת להבליט את ההכרח בניקוד בלשון העברית ובוודאי בשירה, האמורה לשמור על גחלתה.

סוֹפר או סוּפּר ? מה כוונת הכתוב? בלשון העברית דוגמאות רבות מספור לכך שנקודה משנה משמעות מילה ולעיתים הכתיב המלא אינו עוזר! זה נושא חשוב לרשימה ואני בסך הכול כותבת כאן בלוג. יש לי מחויבות לכתוב אודות הדברים האלה היות וכותבים רבים, בעיקר המתחילים והצעירים בטוחים שהם כותבים שירה כאשר הם מביעים הגיגים רגישים בקטעים לא מנוקדים. זה לא עובר!!!

bottom of page