top of page

כל אחת ראויה

צירתו ודמותו של פנחס שדה השפיעו רבות על העשיה הספרותית בישראל. היות וטרם נחשפתי אליו, בשעתו, הוא מסקרן אותי עכשיו. האפשרות להחיות אנשים, במעקב אחריהם, באמצעות כתביהם והנצחתם בצלילים ובכתובים קלה היום. כך אני מקשיבה להלחנה בעקבות שירים אהובים ומגלה דברים חדשים באמצעות האינטרנט. הציפור הלאומית שלנו, הדוכיפת הנבחרת, עם הכתר על הראש, מבליטה את אהבתו של פנחס שדה לאדם הצנוע כפי שאני אומרת כאן, בשיר. באגודת הסופרים העבריים בתל-אביב התקיים אירוע לזכרו ב20.01.14 לאחר שחברים עלו לקברו בירושלים. את האירוע הנחה והפיק ראובן שבת. התעניינותי שהתעוררה עוד קודם לכן מביאה אותי לקרוא את "החיים כמשל".

bottom of page