הקשת של שבת

קשה להתנגד לקשת.

הנה השיר שכתבתי בשבת לכבודה. מגיע לה!

Featured Posts
Recent Posts