top of page

אני לא

הערב יתקיים בבית הסופר בתל-אביב מפגש "מפגשיר" הנושא הנבחר: בית אמא אבא. המנחה יהיה יוסף כהן אלרן. כמובן שתהיה מצגת, החברים יקראו את השירים שבחרו להציג בלווי התייחסותם. לאחר מכן תפיק וילהלמינה, מפיקת מפגשיר, מצגת אחת, או אחדות, שתהווה סרטון מלווה בקריינות וממוקם ביו-טיוב.בחרתי לקרוא את השיר "אני לא" המובא כאן היום, שפורסם בספרי "כאישון העין" (2000 , עמ' 125 ) ומסתבר שנכתב לפני כחמש עשרה שנה ויותר. אני מבחינה בשיר את השפעתו של ידידי ומורי המשורר משה בן שאול שנהג לומר שיש לכתוב את אשר רוצים לומר. זהו שיר המציין עובדות. שנתיים לאחר שפרסמתי קובץ שירים לראשונה, הופיע מאמרי "" My Parent Home ( 1998, IVLA ), המתעד את הכנסת משפחת פוחצ'בסקי לאלבום תמונות המשפחה במוזיאון ראשון לציון וכיצד לראשונה בחיי ובצורה וירטואלית, זכיתי להיות עם שני הוריי יחד, עם אמי יונה (כתמונה) ו עם אבי אברהם במציאות ובקרב בני משפחת אמי. מאמר זה מתאר, כתיעוד אישי, כיצד נוצרה מטפורה ופורצת אמירה ספרותית כתוצאת תהליך החיבור לתמונות ומסמכים מהעבר. ההתרחשויות האלה הזיונו את השינוי ופריצת הדרך שלי כסופרת. לעולם לא אשכח כיצד באירוע ההשקה של אלבום משפחת פוחצ'בסקי, בו חוויתי את אבי ואמי יחדיו, נסעתי לנתניה לקחת את אבי הישיש לראשון לציון ולאחר מכן החזרתי אותו לביתו. כל מי שמכיר את הטראומה הסובבת את פטירת אמי יכול לשער את משמעות הדבר.

שם הצייר הנורווגי שצייר את התמונה: Henning Trollbäck

bottom of page