top of page

מזור

מפגשי "מפגשיר" תורמים, מעשירים ומרגשים. במפגשיר 30, לאחר המפגש עצמו, שלח לי יוסף כהן אלרן שהנחה את המושב את התמונה המובאת כאן - השקופית ובה השיר שקראתי. לכל אחד מהחברים הוכנה שקופית צבעונית ומושקעת. אדלינה הפתיעה אותי היום בשיר המובא כאן. הדברים מדברים בעד עצמם!

bottom of page