top of page

אירועי עבר

כאן תוכלו לראות ולעיין באירועי עבר בהם השתתפתי.

תעודות ופרס חולקו במסגרת אירוע של ספרות ומגדר שנערך בבית הסופר

בתאריך א' ניסן תש"ע 16 לחודש מרץ 2010:

 

ה'וועדה' הוקמה במסגרת פעילות "ספרות ומגדר" באגודת הסופרים העבריים במטרה להעניק הוקרה ופרס לפעילים בקידום ספרות עברית של נשים, לכותבות ולכותבים בנושאי המגדר והספרות היפה ולסופרים וחוקרים העוסקים בתחום הספרות היפה בשפתנו הן ביצירה והן סביב לה.

בוועדה הסכימו לכהן, בהתנדבות:

פרופסור אדיר כהן, מומחה לביבליותרפיה, פרופסור אמריטוס בחוג לחינוך באוניברסיטת חיפה וראש החוג לחינוך במכללת עמק יזרעאל, חבר 'אגודת הסופרים'.

עו"ד עצמון יניב, מגשר, משורר, פעיל כיועץ משפטי וחבר בדירקטוריונים וגופים ציבוריים, כנציג העמותה על שם נפ"ש והראשונים.

ד"ר ארנה גולן, מכללת לוינסקי, חוקרת ספרות ומגדר, חברה בוועדת ספרות ומגדר באגודת הסופרים.

ד"ר אורה עשהאל, חוקרת וסופרת, מייסדת אנ"י ואתר אנ"י. מייסדת ויו"ר הוועדה לספרות ומגדר ב'אגודת הסופרים'.

בשנת תש"ע חילקה הוועדה תעודות הוקרה למי שפעלו לקידום נשים כותבות והתארגנותן בעשור האחרון.

תעודות הוקרה חולקו לסופרות\משוררות חברות 'אגודת הסופרים':

איזן אסתר
אליאני פנינה
גל אלישבע
כהן ברוריה
קלין אדלינה
שעשוע-גבאי ז'קלין

פרס עידוד (צנוע, של 1000 ₪) ניתן לדלית בת אדם, על פעילותה הציבורית, שלא על מנת לקבל פרס, במסגרת הוועד של אגודת הסופרים העבריים.

הפקת האירוע: אורה עשהאל, יו"ר הוועדה למען

הלשון העברית

גולן.png
הזמנה 2000.png
הזכרה.png
מקום.png
מעגלים 2.png
צללים וצלילים.png
נופי ישראל.png
געגועים.png
אסיפה כללית.png
bottom of page