top of page

אישים

במדור זה יופיעו אישים שהשפיעו על חיי ויצירתי או שיש לי קשר איתם והם ממשיכים להשפיע.

החומרים התאספו היות ואחדים מבני משפחתינו חשובים בהיסטוריה ובתרבות של ישראל והיהדות.

התחלתי לתעד את נחמה פוחצ'בסקי, מיכל פוחצ'בסקי, עשהאל פוחצ'בסקי, שמואל (סם) וילסון, אברהם שור ואריאל שרון. בגניאולוגיה המשפלתית הרחוקה שלנו יש דמויות הקשורות לחסידות ובמהלך עבודתי האקדמית וכתיבתי פגשתי ואני פוגשת אישים כמו יצחק ואהל, חתן פרס ישראל והמשורר ארז ביטון. אשתדל להכניס נתונים גם לגבי אישים אלה.

bottom of page