top of page

פרסום שירה בעידן הדיגיטלי

הרשת הכלל עולמית=הרשת=האינטרנט, שינתה את המציאות היות והמציאות הוירטואלית - לכאורע מציאות בפני עצמה, כבר אינה נבדלת, היא חלק מהמציאות של המאה העשרים ואחת. מלל מוקלד הרבה יותר מאשר נרשם בכתב יד ומידע מופץ בטרם עוכל ברשתות התקשורת המגוונות. השירה - מלכת האומנויות מאופיינת בכך שיש בה 'מועט המחזיק את המרובה'. בין אם מדובר בהייקו, בשיר קצרצר בן שורה או בפואמה, עדיין זוהי סוגה שבה כל מילה וכל סימן הנם בעלי משמעות עמוקה.

האפשרות לפרסם שירה באתרים, בבלוגים, ברשתות חברתיות ובאמצעים מגוונים אחרים ברשת חושפת שירת בוסר, בצד שירים שזה עתה הגיחו ממוח המשורר ובצד קלסיקה המופיעה בכל הבימות ברשת ובספרים לקריאה בקורא הדיגיטלי.

נראה לי שמשורר המכבד את עצמו ואת השירה אמור להקפיד לפרסם שירה עברית בניקוד. התוכנות הקיימות בשוק מאפשרות לנקד. ברור שאין מצפים מפרסום בפייסבוק, ב'קיר' האישי את הדיוק המירבי הקיים בספר שירה ועדיין אני משתדלת לפרסם שירים שהניקוד שלהם עבר בדיקה לשונית. כאן, בבלוג שלי, ביומיים הקודמים, פרסמתי שני שירים מנוקדים שטרם עברו בדיקה לשונית. זה יוצר עבורי ועבור הקורא את התחושה של מעורבות בתהליך הנביטה של השיר.

bottom of page